Gel za hitro in enostavno montažo pnevmatik
  • Visoke in učinkovite lastnosti drsenja omogočajo lažjo montažo neobičajnih pnevmatik, kot so pnevmatike run-flat, nizko profilne ali »ultra-visoko zmogljive« pnevmatike – ni strahu pred zapletenimi pnevmatikami, ki jih je treba zamenjati
  • Brez svetlečih madežev: po nanosu ne pušča maščobe na strani pnevmatike – po namestitvi ni treba čistiti pnevmatik in platišč
  • Uporabno za pnevmatike in platišča vseh vrst vozil (kolesa, motorna kolesa, vozila za uporabo v kmetijstvu, itd.) – izjemno priročno za vse, ki menjajo pnevmatike: izdelek, ki ga morate imeti v delavnici
  • KENT Easy Straw nastavek omogoča natančno pršenje na rob pnevmatike – brez nečistoč, brez odpadkov
  • Brez umazanije ali bakterijske kontaminacije v tradicionalni posodi za mazanje pnevmatik – čistejši izdelek in čisto delo
  • Hitra hlapljivost materiala – brez zdrsa platišča po pnevmatiki, ko je nameščena
  • Ščetka ni potrebna – manj orodja in prihranek časa
  • Brez zasušene maščobe, ko je izdelek odprt dlje časa – stabilna kakovost, dokler razpršilo ni prazno, manj odpadkov
Nevarno
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. · Previdnostni stavki P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.