Visoko kakovostno univerzalno sekundo lepilo za močna in natančna popravila.
  • V obliki pisala za natančna popravila
  • Močna zmogljivost – visoka natezna in strižna trdnost
  • Popoln končni izgled na vidnih popravilih
Pozor
Vsebuje: Etil 2-cianoakrilat
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. Dodatni podatki: Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.