MITSUBISHI Electric – Toplotne črpalke zrak – voda v kombinaciji s klimatskimi napravami Multi praktičen sistem

MITSUBISHI ELECTRIC je svoje najboljše tehnologije združil v sistem s toplotno črpalko ECODAN MULTI, ki deluje na principu toplotnih črpalk zrak – voda in zrak – zrak. Za svoje delovanje manjši del energije črpa iz električnega omrežja, s tehnologije toplotne črpalke pa večji del energije prek ene multi funkcijske zunanje enote črpa iz ozračja ter jo v notranjost objekta dovaja prej bakrenega cevnega sistema do razdelilnika, ki je povezan z notranjimi enotami za neposredno zračno ogrevanje oziroma hlajenje prostorov ter notranjo vodno enoto, ki pripravlja ogrevalno vodo za sistem hišnega ogrevanja in toplo sanitarno vodo.

Za informacije o izvedbi sistema Ecodan multi nas kontaktirajte. Podrobne informacije najdete tudi v prospektu.

 

https://vitanest.si/sites/default/files/prospektceniktoplotnihcrpalkmitsubishielectricserijaecodanmultiapril2017zddv.pdf