Hitro delujoče, standardne brisače za roke, ki roke očistijo, posušijo in navlažijo brez uporabe mila, vode, brisač in drugih dodatkov.
  • Z dodatkom za navlažitev kože
  • Proizvedene iz polipropilena, z dodatkom za čiščenje, ki odstrani večino trdovratne umazanije, kot je olje, barva, črnilo, lepila, itd.
  • Pakiranje: 50 brisač
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Varnosti list na voljo na zahtevo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.