Profesionalna pena za čiščenje rok brez topil in vode.

 

  • Uporaba brez vode – Poskrbite za čiste roke na delovnem mestu.
  • Brez topil in parabenov – čisti nežno brez draženja.
  • Do 90 odmerkov na razpršilo – manj odpadkov kot s čistilnimi robčki.
  • Očisti močno umazanijo – roke niso mastne ali suhe

Uporaba:

  • Idealno za čiščenje rok na gradbiščih ali pri zunanjih delih: vodovodarji, garažni delavci, tesarji, gasilci, vrtnarji…vozniki avtobusov, avtobusov in taksistov…
  • Primerno za čiščenje olj, masti, blata
  • Čiščenje živalske, mineralne in sintetične maščobe
  • Čiščenje saj in premoga
  • Čiščenje črnil

Tehnični list

Varnostni list

Nevarno

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.