S krpo za armaturo čistimo umazanijo in s tem ustvarjamo antistatično zaščito z eno samo potezo, ki onemogoča nadaljnje nabiranje prahu.
  • Z antistatičnimi dodatki
  • Visoko vpojna krpa z lahkoto prodre tudi v neravno in grobo površino ter tam očisti umazanijo, prah in ostanke lepil
  • Pakiranje: 50 brisač
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Varnosti list na voljo na zahtevo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.