C1000 je montažna mast, znana kot “keramična mast”, ki se uporablja za sestavljanje vijačnih delov, zasnovana tako, da prenese zelo visoke temperature in se uporablja na železnih in neželeznih zlitinah.
  • Zelo visoko temperaturno območje: – 25º C do + 1000º C – večnamenski izdelek
  • Primerno tudi za neželezne zlitine – rešuje težave
  • Izjemen oprijem – ne bo stekla ali se sesedla
  •  Mast za montažo ali demontažo v tubi – enostavna za uporabo, prihrani čas in je priročna
  • Vsebuje protikorozijski inhibitor – izboljša odpornost proti koroziji
  • Odstranljiva šoba – Omogoča tanek ali širok nanos

C1000 je še posebej priporočljiva za železne in neželezne zlitine, za katere imajo druge, bolj običajne paste, včasih težave s kemično združljivostjo oziroma ne prenesejo zelo visokih temperatur. Za mazanje  vijačnih delov, orodij, kalupov. Pasta, ki preprečuje sprejemanje površin se lahko uporablja v prehrambni,  farmacevtski, papirni, gradbeni industriji; predvsem tam, kjer se potrebuje  izdelek s certifikatom NSF. Lahko se uporablja kot toplotno prevodna pasta.

Varnostni list

 

Pozor

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Varnosti list na voljo na zahtevo.