BARVA ZA BETON JUB EPOKSIL ŠT.2 SIVI 6 KG

 

EPOKSIL je na osnovi epoksidnih in poliaminskih smol izdelana 2K disperzijska barva. Dvokomponentna epoksidna barva za beton.

EPOKSIL je na osnovi epoksidnih in poliaminskih smol izdelana 2K disperzijska barva. Uporabna je predvsem za dekorativno zaščito bolj obremenjenih s cementom vezanih talnih površin, močno obremenjenih notranjih zidnih površin (šole, delavnice, laboratoriji, živilska industrija …), zidnih in stropnih površin v predorih, podhodih in drugih podzemnih objektih, lovilnih posod in bazenov pod cisternami za kurilno olje ter pri skladiščenju drugih agresivnih tekočin. Ščiti beton pred karbonatizacijo. Količina: 6 kg.

 

VARNOSTNI LIST

 

VARNOSTNI LIST

 

TEHNIČNI LIST