Epoksil je dvokomponentna disperzijska barva (“2K”),

uporabna za dekorativno zaščito:

bolj obremenjenih s cementom vezanih talnih površin, močno obremenjenih notranjih zidnih površin (šole, delavnice, laboratoriji, živilska industrija …),

zidnih in stropnih površin v predorih,

podhodih in drugih podzemnih objektih, lovilnih posod in bazenov pod cisternami za kurilno in druga olja ter pri skladiščenju drugih agresivnih tekočin; zaščita betona pred karbonatizacijo.

  • Je izjemno CO2 zaporen.
  • Odlikuje ga visoka odpornost proti kemični obrabi.
  • Ustreza standardu EN 13813.

Poraba 250 – 350 g/m2 pri dvakratnem nanosu.

 

VARNOSTNI LIST

 

VARNOSTNI LIST

 

TEHNIČNI LIST